Böcker

10 anledningar till varför säljare inte kommer till avslut? Del 7 – Är vi inte tillräckligt ivriga att göra affär?

10 anledningar till varför säljare inte kommer till avslut? Del 7 – Är vi inte tillräckligt ivriga att göra affär?

I förra inlägget om anledningar till  varför vi som säljare inte gör avslut i våra kundsamtal, så tog jag upp att säljaren inte alltid förstår vad som krävs av honom/henne för att det ska bli en affär. De tränar inte tillräckligt på olika situationer och förbereder sig inte på vad…

Varför vi som säljare inte kommer till avslut. Del 6 – Säljaren förstår inte vad som krävs…

Varför vi som säljare inte kommer till avslut. Del 6 – Säljaren förstår inte vad som krävs…

Nu kommer den sjätte anledningen till varför vi som säljare och företagare inte kommer till avslut när vi träffar våra kunder. Den lilla detaljen att fråga efter affären som så många glömmer och som resulterar i att vi inte vet om personen ska bli en kund, att vi har en…

Vad är det som gör att säljare och företagare inte kommer till avslut i kundsamtalet? -Del 5

Vad är det som gör att säljare och företagare inte kommer till avslut i kundsamtalet? -Del 5

Har du känt igen dig i någon av de fyra första anledningarna, som jag presenterat ur min nya bok, till varför vi som säljare och företagare inte kommer till avslut i våra kundmöten? I detta det femte inlägget ur boken som kommer senare denna månad, så handlar det om anledningen…

Vad är det som gör att säljare inte kommer till avslut? – del 4

Vad är det som gör att säljare inte kommer till avslut? – del 4

I denna del 4 om anledningar till varför säljare inte gör avslut i sina kundkontakter, så har vi kommit fram till rädsla. I många fall så handlar vår oförmåga att komma till avslut om rädsla. Rädslan för att få ett nej. Det här är det fjärde inlägget från min kommande…