http://avslutstekniker.se/wp-content/upLoads/2012/10/Avslutsutbildning.mov

Denna video visar hur du ska gå tillväga för att lära dig 60 avslutstekniker