Att använda pris i diskussionen med kunden kan vara både svårt och enkelt. Enkelt om det är så att din produkt är billigare än din konkurrents och enkelt om det är så att din produkt är dyrare än din konkurrents. Eeh, vad menar jag nu? Jo, om din produkt är billigare och med samma egenskaper och värden än din konkurrent, så är det ganska lätt att gå på pris för kunden. Så vida kunden inte har en mycket bra relation med din konkurrent, för då spelar kanske priset ingen roll. Är din produkt dyrare än din konkurrents produkt, så gäller det för dig att du ändå kan förklara vad värdet för kunden är att köpa din produkt istället. Kan du inte förklara värdet av det högre priset, så är det sannolikt så att kunden känner sig lurad och går till konkurrenten. Lär dig att bygga värde med din produkt och inte bara nämna en egenskap. Ta fram egenskaper och berätta fördelarna med de egenskaperna och förklara vad det innebär för kunden att dessa fördelar finns. Ställ sedan en fråga vad kunden anser om det? Helt plötsligt så har du byggt värde och kan påvisa för kunden vad resultatet av att köpa din produkt blir. Testa detta i dina diskussioner med kunder som vill prata pris.

Det här inlägget skrevs på Google+ sidan för den här sidan. Besök den på denna länk:

https://plus.google.com/u/0/b/117338784282056010515/